Boží Dar-adaptační pobyt

Boží Dar Ve dnech od 9.9.-13.9. jsme absolovovali adaptační pobyt na Božím Daru. Ráno nás u autobusu přivítal déšť a byl s námi až do večera. Ubytování bylo krásné, útulné, ale déšť nám nedovolil vyjít na odpolední vycházku, proto jsme využili společenskou místnost, kde jsme si z pěnových destiček vyrobili zvířátka. Večer jsme si zahráli několik úsměvných společenských her a za bubnování deště spali jako miminka- teda jen někteří:))Druhý den už nás přivítalo sluníčko a krásné teplíčko a my vyrazili na obhlídku "božího" okolí. Polední klid nás připravil na odpolední aktivitu -Ježíškovo cestu- vybrali jsme si pro splněný úkolů trasu 5,6 km a úspěšně jsme ji i zvládli. Konec cesty jsme zakončili v informačním středisku, kde jsme dostali odměnu za vyplněné kartičky z naší cesty.Večer jsme si ve společenské místnosti připravili překvapení na poslední den-do balonku každý z nás napsal milý vzkaz některému ze spolužáků a nafouklý balónek se vzkazem si každý odnesl na pokoj. Ve středu jsme navštívili zábavné centrum NOVAKO a kromě nafukovacích atrakcí a trampolín jsme se stali i řidiči kár. Lanovka nás vytáhla nahoru na sjezdovku a pak už jen střemhlav dolů točili volantem tak, abychom dojeli,tam kam jsme měli")-povedlo se nám to všem-uff:). Čtvrtek jsme si zpříjemnili nákupem drobností pro rodiče i pro sebe.Po poledni jsme navštívili místní muzeum a výšlápli si na Boží vyhlídku-což je nová rozhledna nad jednou ze sjezdovek.( Děkuji p. Knedlíkové za tip). Děti si odsud kromě krásného výhledu odnesli i pár kamínků se "zlatem" :) K večeru jsme připravili stezku odvahy pro 1. ročník,který tu byl s námi. Děti si vyrobili masky, připravili trasu s otázkami a pro každého prvňáčka medaily s duchem jako vzpomínku. Prvňáčkům se stezka moc líbila a my usínali spokojení, jak se nám to hezky povedlo.Poslední ráno jsme se sešli ve společenské místnosti, zhodnotili náš pobyt a dupáním na balónky vysvobodili svoje vzkazy-přestože byly tajné, dalo se podle úsměvů na tvářích dětí odhadnou, že se všichni dozvěděli něco hezkého a nic nám nebránilo se spokojení, ale i utahaní vrátit do náručí rodičů. Všem mým žáčkům děkuji za hezký týden a p. asistence Števíkové za spolupráci. Tř. učitelka Trojanová.

Návrat do minulosti :) Třídní projekt 5. ročník : Lidské výtvory.

Na konci školního roku jsme v rámci přírodovědných hodin vyhlásili třídní projekt na téma "Lidské výtvory". Zadáním bylo vyrobit, vymyslet, zpracovat stroj, přístroj nebo cokoli, co nám dokáže v nějakém směru zjednodušit náš život. Děti byly báječné a každý přispěl zajímavým nápadem. Nejpovedenější bych vám ráda ukázala v této prezentaci.Nejlepší práce: Kryštof Prouza- "Hlásící přístroj", Matěj Knedlík "Držák mobilu", Antonín Račák "Chytrá popelnice", Robert Ječmen "Boty se záznamem km"(videa umístěna v odkazu na mém FB, zde nešlo vložit, děkuji za pochopení) tř. uč. Nikola Trojanová

Organizace 1. týdne

2.9.- pouze 1. vyučovací hodina do 8:45 3.9.-6.9.- končí vyučování v 11:45(sebou penál, svačinu, přezůvky) 4.9.-3. školní olympiáda(sportovní obuv a oděv) Dne 5.9. bych Vás ráda pozvala na zahajovací třídní schůzky od 16:00 hod v nové třídě(hlavní budova) Ve dnech 9.9.-13.9. pojedeme na adaptační pobyt-bližší informace při třídních schůzkách. Všem rodičům přeji klidný a úspěšný nový školní rok.:))) Děkuji Trojanová

Uvítání :)

Milí šesťáci, srpen pomalu končí a září už je připraveno v plné síle Vás uvítat v novém školním roce, v nové budově, v nové třídě, s novou p. asistentkou, s novými předměty a učiteli, s novým učivem, s novými zážitky, s novým přátelstvím, s novými (malými) konflikty, s novými výhrami a prohrami, s novým poznáním a v tomto případě ráda použiji slovo a se "starou" třídní učitelkou :) Moc se na Vás těším a věřím, že si ty nové věci naplno užijeme společně s příjemnou třídní atmosférou bez nepříjemností a všem dokážete, že jste již moudří, chytří, nadaní, milí, poslušní, prostě třída, do které se bude vcházet s radostí a úsměvem:)))