Oprava - Informace k nástupu do školy, aktualizované hodiny online výuky 23.-27.11.

Návrat zbytku 1. stupně a 9. ročníku do školy je 30.11.2020. týden od 30.11. do 4.12. - prezenční výuka 8. a 7. ročníku, žáci 6. ročníku pokračují v distančním vzdělávání týden od 7.12. do 11.12. - prezenční výuka 6. ročníku, žáci 8. a 7. ročníku pokračují v distančním vzdělávání týden od 14.12. do 18.12. - prezenční výuka 8. a 7. ročníku, žáci 6. ročníku pokračují v distančním vzdělávání týden od 21.12. do 22.12. - bude upřesněno v průběhu prosince Tyto výměny na 2. stupni budou praktikovány do odvolání Ministerstvem školství ČR.

Burza středních škol Online a Den otevřených dveří - informace pro žáky posledních ročníků

Vážení žáci, vážení rodiče, v prosinci 2020 se koná Online burza středních škol: https://burzaskol.online/skola/199 kde se můžete online přes Microsoft Teams zeptat na vše, co byste chtěli vědět ZDE najdete NÁVOD na připojení (nemusíte nic instalovat https://youtu.be/u9on9jIpQ6Y A pokud byste se chtěli přeci jen přijít do školy podívat., neváhejte. Už ve středu 25. listopadu 2020 se koná náš DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Střední škola živnostenská Sokolov

Fotografická soutěž - pojďme podpořit své spolužáky!

Milí spolužáci a zaměstnanci školy, podzimní měsíce se pro nás všechny nesl v duchu fotografické soutěže s příznačným názvem Všechny barvy podzimu. Níže můžete nahlédnout všechny soutěžní fotografie, které jsme od vás obdrželi… Dovolíme si vás touto cestou požádat o hlasování. Jak bude probíhat? Vyberte si fotografii, která se vám líbí nejvíce, a sdílejte svůj hlas (jméno autora či co je na fotografii zachyceno) do 20. listopadu 2020 prostřednictvím e-mailu permonici@lomnicezs.cz . Vyhlášení vítězů proběhne opět na webových stránkách školy v pátek 27. listopadu 2020. Předem vám děkujeme za vaše hlasy, vaši Permoníci

Pozvánka na přednášku Kyberšikana a další rizikové jevy na internetu

Vážení zákonní zástupci, dovolujeme si Vás pozvat na online přednášku na téma Kyberšikana a další rizikové jevy na internetu. Přednáška proběhne v rámci projektu MAP SOKRA, do kterého je Vaše škola zapojena. Jako všechny aktivity projektu je i tato pro Vás zdarma. Seznámení se s kyberšikanou může napomoci při její prevenci. Sám p. Kožíšek stál u zrodu sociálních sítí a díky svým zkušenostem Vám představí různé formy kyberšikany (např.: verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování a zastrašování, krádež identity, průnik na účet). Dále budete seznámeni s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace. V současné době, kdy celá společnost přešla do on-line prostředí je toto téma velmi aktuální a důležité. Nenechte si ujít tuto možnost. odkaz pro registraci: https://forms.gle/nhCNPfSJez5NEvZE9

Prodloužení funkčního období školské rady

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. viz příloha Opatření MŠMT ze dne 29. října 2020

Informace k omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol, včetně školních družin, podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základních školách. Od 12. 10. 2020 probíhá distanční výuka žáků 8. a 9. ročníku. Žáci těchto tříd se budou podle avizovaného rozvrhu řídit do konce tohoto týdne, t.j. do 16. 10. 2020. Žákům nižších ročníků budou zadávány úkoly od středy 14. 10. 2020, resp. čtvrtka 15. 10. 2020 prostřednictvím webových stránek školy (platí pro 1. - 4. ročník) nebo aplikace MS TEAMS (platí pro 5. - 7. ročník). V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat on-line výuka v 6. - 9. ročníku dle nového rozvrhu, který bude zveřejněn na webových stránkách jednotlivých tříd. Pokud dojde k situaci, že je naplánována on-line výuka sourozenců z různých tříd na stejný den a čas, kontaktujte prosím příslušné vyučující a zažádejte si o nový termím. Připomínám dále, že účast na on-line výuce je povinná. Pokud se jí žák nebude moci účastnit, jsou zákonní zástupci povinni žáka omluvit. V době konzultací mohou učitelé sami oslovavat žáky. Provoz školní jídelny Provoz ŠJ je nepřerušen. Upozorňujeme zákonné zástupce, aby dětem, které nebudou odebírat obědy, stravování odhlásili (nejpozději do 14. 10. 2020 7,30 hod.). Stravné za neodhlášené obědy se nevrací. Obědy budou dětem vydávány do jídlonosičů od 12 do 13,30 hod. Děti si budou chodit pro obědy k výdejovému okénku. Cena obědu je obvyklá, resp. dotovaná státem (viz Vnitřní řád ŠJ). UVOLNĚNÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Žáci školy mohou po dobu distanční výuky zdarma používat výukové programy na www.didakta.cz. Podmínkou je stažení aplikace do PC. Přístupové PIN mají děti zapsané v ŽK. V příloze najdete, které výukové programy mají děti k dispozici. Zde najdete rady, jak postupovat v případě, že máte problém s instalací. http://www.silcom-multimedia.cz/podpora/?didakta=0#didakta-id0

Krizové ošetřovné na podzim 2020

https://www.mpsv.cz/osetrovne 8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující: Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o dítě mladší 10 let, nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény). Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021. Poslední aktualizace: 12. 10. 2020