Od 12. 10. 2020 - omezení provozu škol

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. V týdnu od 12. 10. 2020 se budou ve škole vzdělávat žáci 6. a 7. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne. Žáci 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat distančně, prostřednictvím aplikace MS TEAMS a on-line výuky, která bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne. V týdnu od 19. 10. 2020 se budou ve škole vzdělávat žáci 8. a 9. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne. Žáci 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat distančně, prostřednictvím aplikace MS TEAMS a on-line výuky, která bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne. Jestliže jste, zákonní zástupci, v dotazníku měli zájem o zapůjčení notebooku, obdrží dnes 9. 10. 2020 Vaše děti smlouvu o zápůjčce. Prosím o její vyplnění. Žáci si mohou vyzvednout zařízení v pondělí 12. 10. 2020, resp. 19. 10. 2020. mezi 7,30 a 12 hod. Ve školní jídelně je provoz nepřerušen. Žáci si mohou na oběd do ŠJ dojít. Nahlaste prosím paní Baumannové do pondělí 12. 10. 2020 nejpozději do 7.30 hod., resp. 19. 10. 2020 nejpozději do 7.30 hod., jestli Vaše dítě bude na obědy chodit nebo jestli chcete obědy odhlásit. Cena oběda je stejná jako v běžný školní den, tzn. dotovaná státem. Mgr. Dana Malenická

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje doplňující volby člena školské rady (za zákonné zástupce). Volby se budou konat dne 24. listopadu 2020 při třídních schůzkách od 15,30 do 16,30 hod.

Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmových útvarů při DDM Sokolov

Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmových útvarů, na základě nařízení KHS KVK s účinností od 5. 10. 2020 do 18.10 2020 je omezen provoz spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Některé zájmové útvary budou probíhat distančním způsobem. Informace k tomuto vzdělávání podají vedoucí oddělení e-mailem. Chybějící hodiny schůzek zájmových útvarů budou nahrazeny do konce školního roku. V případě nesplnění počtu hodin zájmového vzdělávání bude automaticky vrácena poměrná část úplaty za zájmové vzdělávání. Provozní hodiny zařízení zůstávají beze změn (vydání potvrzení, přijímání přihlášek – prázdniny, platbyapod.) Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví Iva Ondrejková, ředitelka DDM Sokolov

Nařízení ředitelky školy k pravidlům distanční výuky

Dne 29. 9. 2020 vydala ředitelka školy Mgr. Eva Kubíčková nařízení, které podrobně zpracovává organizaci distanční výuky na naší škole. Nařízení je součástí školního řádu - příloha č. 8. http://www.lomnicezs.cz/clanek/37456/skolni-rad-platny-od-1-9-2020.html

Nenech to být!

Nenech to být a pojď pomáhat s námi... Ubližuje někdo Tobě nebo Tvým spolužákům, Vašim dětem nebo komukoli jinému? Upozorni to anonymně a rychle skrz NNTB, tedy on-line obdobou schránky důvěry. Použijte odkaz www.nntb.cz/s/euzmf či si zdarma stáhněte aplikaci na své mobilní telefony na Google Play či App store. Bližší informace naleznete na https://www.skoly.nntb.cz/ a u školní metodičky prevence.