Pravidla pro uvolňování žáků v průběhu vyučování

Od 1. 9. 2019 došlo ke změně Školního řádu. Od tohoto data se žáci uvolňují podle těchto pravidel: Nemůže-li se žák účastnit vyučování nebo části vyučování z předem známých důvodů, požádá jeho zákonný zástupce o jeho uvolnění. Jedná se např. o návštěvu lékaře nebo odpolední vyučování. Žáka uvolňujeme na celé vyučovací hodiny tak, aby jeho odchod byl realizovatelný v průběhu přestávek. V případě žákova samostatného odchodu škola vykonává dohled a zabezpečuje žákovu bezpečnost a ochranu zdraví do okamžiku žákova odchodu, který je zapsán do třídní knihy. Žáky 1. - 4. ročníku uvolňujeme osobním vyzvednutím zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou. Pověření musí být písemné (osoba bude písemně pověřená zákonným zástupcem na předepsaném tiskopise (viz www.lomnicezs.cz/formulare/) a zákonným zástupcem dopředu avizované (formou SMS nebo telefonicky). Žáky 5. - 9. ročníku uvolňujeme níže uvedenými způsoby: a) písemně, rukou psaným textem na předepsaném tiskopise (viz www.lomnicezs.cz/formulare/), b) osobním vyzvednutím si žáka ve škole, c) pověřením jiné osoby, která žáka vyzvedne osobně. Osoba bude písemně pověřená zákonným zástupcem na předepsaném tiskopise (viz www.lomnicezs.cz/formulare/). Uvolnění avizujte formou SMS nebo telefonicky na číslo 774 415 708 (budova s hodinami), 777 925 064 (školička), 773 087 860 (hl. budova). Škola jinak nemůže zaručit, že uvolnění bude realizováno.

Pozvánka na třídní schůzky 9. ročníku

Vážení rodiče, srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se konají ve středu 11. září 2019 od 16:00 hodin v naší třídě. Připomeneme si důležité body školního řádu, využívání systému Bakaláři a pohovoříme o plánovaných akcích, na něž se v průběhu tohoto školního roku můžeme těšit. Dopřejeme si také prostoru k řešení třídnických záležitostí a zodpovězení Vašich případných dotazů. Těším se na společné setkání. Mgr. M. Pomichalová

Mým nejdražším „deváťákům“

Připadá mi neuvěřitelné, že se na Vás touto cestou obracím již počtvrté, a tedy naposledy… Z malých vyplašených kůzlátek, která před devíti lety překročila práh naší základní školy, se jako mávnutím proutku stávají její absolventi. Čeká nás poslední společný rok, který se stejně jako ty předešlé ponese v duchu nezapomenutelných zážitků, dobrodružství a odhalování nových informací, ale především zásadních rozhodnutí. Setkáme se v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin v naší třídě. Pro tento den nás čeká první úkol hodný výhradně žáků deváté třídy, společně totiž v 8:15 hodin uvedeme symbolickou cestou z Obecního úřadu v Lomnici do budovy školy naše nejmladší spolužáky do „stavu žákovského“. Zbývající čas pak věnujeme výhradně nám, našim prázdninovým zážitkům a zajímavostem, které se v uplynulých dvou měsících udály a rozhodně by nám neměly uniknout. Program následujících dní bude sestávat se společných aktivit, přípravy a především plánování nového školního roku, k čemuž nám je vymezen čas od 8:00 do 11:40 hodin. Pro tyto dny již bude potřeba připravit poznámkový blok, psací potřeby, řádnou svačinu a spoustu energie. Od úterý již budeme opanovat své šatní skříňky, je tedy třeba myslet na kvalitní zámeček. Ve středu 4. září se můžeme těšit na školní olympiádu, k níž si více povíme v průběhu společných dní. V pátek 6. září nás čeká první společný třídní výlet, dle naší červnové úmluvy vyrazíme do naší milované Prahy, kam se tentokrát vydáme doslova po stopách filmu… Navštívíme Filmové ateliéry na Barrandově, znovuotevřené Muzeum Madame Tussauds či Galerii ocelových figurín, absolvujeme krátký program v Národním filmovém muzeu. Tímto společným výletem zahájíme rok plný společných dobrodružství, nezapomenutelných zážitků… Užívejte posledních okamžiků letošních letních prázdnin, které se jistě nesou v duchu pohodové atmosféry, plnými doušky a v pondělí pravou nohou a s úsměvem na tváři… Moc se na Vás těšíme, Mgr. M. Pomichalová a P. Cholopovová