Výchovný poradce - Mgr. Eva Kubíčková

- zajišťuje odbornou pomoc v těchto oblastech:

  • kariérové poradenství,
  • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace žáků,
  • péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
  • péče o žáky školně neúspěšné,
  • kontakty na instituce: pedagogicko–psychologické poradny, střediska výchovné péče apod.

telefon: 736 514 043  e-mail:  kubickova.eva@lomnicezs.cz