Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017

Celý školní rok jsme pilně pracovali, hráli hry, bavili se.

Ani Děti na startu nezahálely a s radostí sportovaly, cvičily, jezdily na kole a skákaly.

A naši kouzelníci? Na poslední lekci si pozvali i rodiče a předvedli svoje umění. A že se bylo, na co dívat.