Sešity a pomůcky potřebné pro školní rok 2019/2020 pro budoucí 9. ročník

Anglický jazyk

1x 544 (případně pokračují v sešitě z předchozího šk. roku)

1x sešit na testy (nepokračují-li v sešitě z předchozího šk. roku)

pracovní sešit (bude objednán školou)

rychlovazač, 30 ks bílého kancelářského papíru a eurodesky

Cvičení z českého jazyka

----

Cvičení z matematiky

1x 524

Český jazyk

2x 544 (nezachovají-li si výkladový a literární sešit z předchozího šk. roku); 2x 524

rychlovazač + eurodesky (min. 15 ks); 30 listů bílého kancelářského papíru

Dějepis  

1x 444

Fyzika

1x 544 (nezachovají-li si sešit z předchozího šk. roku)

Hudební výchova

rychlovazač, 20 ks bílého kancelářského papíru a eurodesky

Chemie

1x 444 (nezachovají-li si sešit z předchozího šk. roku)

Informatika

------

Matematika

1x 440

3x 544

Německý jazyk

1x 544 (nezachovají-li si výkladový sešit z předchozích let); 1x 524

rychlovazač + eurodesky (min. 10 ks); 20 listů bílého kancelářského papíru

pracovní sešit (z předchozího šk. roku)

Občanská a rodinná výchova

1x 544 (nezachovají-li si sešit z předchozího šk. roku)

Pracovní činnosti

1x 544

Přírodopis

1x 524

Ruský jazyk

1x 544 (nepokračují-li v sešitě z předchozího roku)

Volba povolání

! Ponechat rychlovazač z 8. ročníku. !

Zeměpis

Školní atlas světa, nakl. Karografie Praha

Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia, Kartografie Praha

1x 424

1x 544