Nařízení ředitelky školy k pravidlům distanční výuky

Dne 29. 9. 2020 vydala ředitelka školy Mgr. Eva Kubíčková nařízení, které podrobně zpracovává organizaci distanční výuky na naší škole. Nařízení je součástí školního řádu - příloha č. 8.

 

http://www.lomnicezs.cz/clanek/37456/skolni-rad-platny-od-1-9-2020.html