Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmových útvarů při DDM Sokolov

Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmových útvarů,

na základě nařízení KHS KVK s účinností od 5. 10. 2020 do 18.10 2020 je omezen provoz spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Některé zájmové útvary budou probíhat distančním způsobem. Informace k tomuto vzdělávání podají vedoucí oddělení e-mailem.

Chybějící hodiny schůzek zájmových útvarů budou nahrazeny do konce školního roku. V případě nesplnění počtu hodin zájmového vzdělávání bude automaticky vrácena poměrná část úplaty za zájmové vzdělávání.  

Provozní hodiny zařízení zůstávají beze změn (vydání potvrzení, přijímání přihlášek – prázdniny, platbyapod.)

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví

                        Iva Ondrejková, ředitelka DDM Sokolov