Od 12. 10. 2020 - omezení provozu škol

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky  omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. 

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 

V týdnu od 12. 10. 2020 se budou ve škole vzdělávat žáci 6. a 7. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne.

Žáci 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat distančně, prostřednictvím aplikace MS TEAMS a on-line výuky, která bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne.

V týdnu od 19. 10. 2020 se budou ve škole vzdělávat žáci 8. a 9. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne.

Žáci 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat distančně, prostřednictvím aplikace MS TEAMS a on-line výuky, která bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne.

Jestliže jste, zákonní zástupci, v dotazníku měli zájem o zapůjčení notebooku, obdrží dnes 9. 10. 2020 Vaše děti smlouvu o zápůjčce. Prosím o její vyplnění. Žáci si mohou vyzvednout zařízení v pondělí 12. 10. 2020, resp. 19. 10. 2020. mezi 7,30 a 12 hod.

Ve školní jídelně je provoz nepřerušen. Žáci si mohou na oběd do ŠJ dojít. Nahlaste prosím paní Baumannové do pondělí 12. 10. 2020 nejpozději do 7.30 hod., resp. 19. 10. 2020 nejpozději do 7.30 hod., jestli Vaše dítě bude na obědy chodit nebo jestli chcete obědy odhlásit. Cena oběda je stejná jako v běžný školní den, tzn. dotovaná státem.

                                                             Mgr. Dana Malenická