Informace k omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních školvčetně školních družin, podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základních školách.

Od 12. 10. 2020 probíhá distanční výuka žáků 8. a 9. ročníku. Žáci těchto tříd se budou podle avizovaného rozvrhu řídit do konce tohoto týdne, t.j. do 16. 10. 2020.

Žákům nižších ročníků budou zadávány úkoly od středy 14. 10. 2020, resp. čtvrtka 15. 10. 2020 prostřednictvím webových stránek školy (platí pro 1. - 4. ročník) nebo aplikace MS TEAMS (platí pro 5. - 7. ročník). 

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat on-line výuka v 6. - 9. ročníku dle nového rozvrhu, který bude zveřejněn na webových stránkách jednotlivých tříd. Pokud dojde k situaci, že je naplánována on-line výuka sourozenců z různých tříd na stejný den a čas, kontaktujte prosím příslušné vyučující a zažádejte si o nový termím.

Připomínám dále, že účast na on-line výuce je povinná. Pokud se jí žák nebude moci účastnit, jsou zákonní zástupci povinni žáka omluvit. V době konzultací mohou učitelé sami oslovavat žáky.

Provoz školní jídelny 

Provoz ŠJ je nepřerušen. Upozorňujeme zákonné zástupce, aby dětem, které nebudou odebírat obědy, stravování odhlásili (nejpozději do 14. 10. 2020 7,30 hod.). Stravné za neodhlášené obědy se nevrací.

Obědy budou dětem vydávány do jídlonosičů od 12 do 13,30 hod. Děti si budou chodit pro obědy k výdejovému okénku. 

Cena obědu je obvyklá, resp. dotovaná státem (viz Vnitřní řád ŠJ).

UVOLNĚNÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 

Žáci školy mohou po dobu distanční výuky zdarma používat výukové programy na www.didakta.cz. Podmínkou je stažení aplikace do PC. Přístupové PIN mají děti zapsané v ŽK. V příloze najdete, které výukové programy mají děti k dispozici.

Zde najdete rady, jak postupovat v případě, že máte problém s instalací.

http://www.silcom-multimedia.cz/podpora/?didakta=0#didakta-id0