Poslední zvonění 9. třídy

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 v 9:00 hodin se s námi rozloučili naši deváťáci malou slavností. Vzhledem k tomu, že kulturní dům v naší obci je momentálně ve výstavbě, museli se tedy spokojit s prostory školní jídelny, které jsou velmi malé, což znamenalo, že se "Posledního zvonění" nemohla zúčastnit celá škola, jak je zvykem, ale jen několik žáků a dospělých. Proto přikládám záznamy z průběhu této akce, aby měli možnost i ostatní alespoň zprostředkovaně sdílet atmosféru tohoto výjimečného rozloučení.

Olympijský běh

Olympijský běh RŮZNÍ BĚŽCI, RŮZNÁ MÍSTA, JEDNA MYŠLENKA Historie Olympijského dne sahá až do roku 1894, kdy byl založen Mezinárodní olympijský výbor. Na počest této události se po celém světě každoročně pořádá Olympijský den, který oslavuje sportovní aktivity všeho druhu.U nás se v rámci Olympijského dne pořádají pod záštitou Českého olympijského výboru běžecké závody pro všechny věkové kategorie už od roku 1987. Oslava v roce 2018 připadla na středu 20. června. Skoro 75 OOO běžců se 20. června zapojilo do T-Mobile Olympijského běhu, aby pohybem oslavilo Olympijský den po celé České republice. Sportovalo se na více než 300 školách a dokonce i na té naší. Přesně v 10 hodin vyběhli na trať všichni žáci 1. - 9. třídy a po proběhnutí cílové pásky obdrželi medaili a odměnu. Třemi nejrychlejšími běžci z celé školy se stali Radek Kříž, Štěpán Kvído Rada a Jan Schimmer. Gratulujeme!

Školní turnaj v kopané

Ve středu 20.6.2018 se u nás ve škole odehrál turnaj v kopané pro 2. stupeň. Do turnaje se přihlásila družstva ze všech tříd. Dívky i chlapci hráli samostatné turnaje na dvou hřištích současně. A jak se žákům dařilo? Turnaj chlapců: 1. místo - 9. třída (7 bodů), 2. místo - 8. třída (4 body, 7:5) 3. místo - 6. třída (4 body, 6:7), 4. místo - 7. třída (1 bod) Turnaj dívek: 1. místo - 8.+9. třída (6 bodů), 2. místo - 6. třída (1 bod, 2:7), 3. místo - 7. třída (1 bod, 1:7) Jako nejlepší střelec u dívek byla oceněna Pamela Doležalová a u chlapců František Obešlo. Nejlepším brankářem se stala Zuzana Furchová a Martin Matiska. Zvláštní ocenění získala Eliška Barfusová, která hrála ze všech sil až za hranice svých fyzických možností. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na příští rok.

Společný výstup na Cibulku s opuštěnými pejsky

Ve středu 27. června jsme absolvovali poslední třídní výlet tohoto školního roku, nohy nás vedly do našeho oblíbeného Záchytného zařízení pro opuštěné psy na Vránově. Pro tentokrát jsme však s pejsky neprocházeli připravenými okruhy v bezprostředním okolí zařízení, společně s několika odvážnými a turistiky chtivými „osmáky“ jsme totiž vyrazili na rozhlednu Cibulka. Po odložení buřtíků připravených k odpolednímu opékání a převzetí mapky s vyznačenou trasou jsme se v doprovodu dvou pejsků vydali na cestu. Terén byl velmi náročný a vytyčený cíl se v leckterém kopci zdál nedosažitelný, přesto se nám po dvou hodinách chůze naskytl pohled na nádhernou rozhlednu. Někteří odvážlivci nelenili navzdory sílícímu větru vystoupat na její vrchol a užít si tak nádherný výhled na krásy našeho kraje. Cestu zpět nám komplikovala únava, bolesti končetin i zdravotní obtíže, přesto jsme se však v jednu hodinu setkali plní optimismu u rozdělaného ohně, vychutnali si buřtíky i topinky. Společný výlet jsme si užili na maximum, těšilo nás zvládnutí vytyčeného cíle i příslib spolupráce s Vránovem pro nadcházející školní rok.

Třídní výlet do Prahy

V pondělí 25. června jsme se vydali na dlouho očekávaný výlet do Prahy, kde nás čekal více než nabitý program. Po příjezdu jsme se vydali na krátkou obhlídku Pražského hradu, kde jsme shrnuli naše poznatky především o monumentální stavbě věnované našim nejvýznamnějším svatým a alespoň z venku si ji prohlédli. Přestože byl pro tento den pan prezident na Hradě přítomen, našim očím zůstal utajen, a tak jsme naši pozornost zaměřili alespoň na příslušníky Hradní stráže. V podhradí jsme se nelenili pozastavit u domu, který obýval spisovatel Jan Neruda. Prohlídku Karlova mostu předběhlo posezení spojené se společnou svačinou na Kampě s překrásným výhledem na řeku Vltavu a návštěva Werichovy vily doplněná komentovanou prohlídkou, tu nám Kačka zpříjemnila svou úžasnou hrou na klavír. Na památku jsme si odnesli nejen velké množství informací, ale také gastronomický zážitek v podobě vynikající domácí zmrzliny a upomínkové předměty. Karlův most i Pražský hrad jsme si měli možnost i díky společné plavbě po Vltavě prohlédnout z různých úhlů, našemu zájmu však neunikly ani Pražské Benátky, budovy Rudolfina či fakult Univerzity Karlovy a Kramářova vila, v níž sídlí pan premiér. Kromě jiného jsme se od našeho lodního kapitána dozvěděli cenné informace o Vltavě, etymologii názvů navštívených míst i památek. Procházkou jsme se podél řeky vydali kolem tradiční kavárny Slavie, budovy Národního divadla či Tančícího domu směrem k poslednímu kulturnímu zastavení – k budově Novoměstské radnice, kde náš již očekávali průvodci Neviditelné výstavy. Zde jsme měli unikátní možnost pocítit po dobu jedné hodiny při procházce obytnými místnostmi, tržištěm, rušnou ulicí i poklidnou lesní krajinou na vlastní kůži život nevidomého. Naši průvodci Lukáš a Pavel nám v prostředí „baru“ nelenili zodpovědět zvídavé otázky, svěřit tajemství svého postižení i úskalí, jež jim denně přináší. Přes Václavské náměstí a ulici Na Příkopech jsme vyrazili k vrcholnému okamžiku společného pobytu v Praze – návštěvě obchodního centra Palladium, zde jsme se s nejbližšími kamarády rozprchli do obchodů, parfumérií, kaváren či fast foodů. Krásy chtivá děvčátka nám svým pozdním příchodem značně znepříjemnila poslední chvilky v Praze, které se tak nesly v duchu sprintu na autobusové nádraží Florenc. Naštěstí jsme vše zvládli a příjemné zážitky i společně strávené chvíle jsme si nenechali tímto karambolem pokazit. Praho, příští rok na viděnou :-). V pondělí 25. června jsme se vydali na dlouho očekávaný výlet do Prahy, kde nás čekal více než nabitý program. Po příjezdu jsme se vydali na krátkou obhlídku Pražského hradu, kde jsme shrnuli naše poznatky především o monumentální stavbě věnované našim nejvýznamnějším svatým a alespoň z venku si ji prohlédli. Přestože byl pro tento den pan prezident na Hradě přítomen, našim očím zůstal utajen, a tak jsme naši pozornost zaměřili alespoň na příslušníky Hradní stráže. V podhradí jsme se nelenili pozastavit u domu, který obýval spisovatel Jan Neruda. Prohlídku Karlova mostu předběhlo posezení spojené se společnou svačinou na Kampě s překrásným výhledem na řeku Vltavu a návštěva Werichovy vily doplněná komentovanou prohlídkou, tu nám Kačka zpříjemnila svou úžasnou hrou na klavír. Na památku jsme si odnesli nejen velké množství informací, ale také gastronomický zážitek v podobě vynikající domácí zmrzliny a upomínkové předměty. Karlův most i Pražský hrad jsme si měli možnost i díky společné plavbě po Vltavě prohlédnout z různých úhlů, našemu zájmu však neunikly ani Pražské Benátky, budovy Rudolfina či fakult Univerzity Karlovy a Kramářova vila, v níž sídlí pan premiér. Kromě jiného jsme se od našeho lodního kapitána dozvěděli cenné informace o Vltavě, etymologii názvů navštívených míst i památek. Procházkou jsme se podél řeky vydali kolem tradiční kavárny Slavie, budovy Národního divadla či Tančícího domu směrem k poslednímu kulturnímu zastavení – k budově Novoměstské radnice, kde náš již očekávali průvodci Neviditelné výstavy. Zde jsme měli unikátní možnost pocítit po dobu jedné hodiny při procházce obytnými místnostmi, tržištěm, rušnou ulicí i poklidnou lesní krajinou na vlastní kůži život nevidomého. Naši průvodci Lukáš a Pavel nám v prostředí „baru“ nelenili zodpovědět zvídavé otázky, svěřit tajemství svého postižení i úskalí, jež jim denně přináší. Přes Václavské náměstí a ulici Na Příkopech jsme vyrazili k vrcholnému okamžiku společného pobytu v Praze – návštěvě obchodního centra Palladium, zde jsme se s nejbližšími kamarády rozprchli do obchodů, parfumérií, kaváren či fast foodů. Krásy chtivá děvčátka nám svým pozdním příchodem značně znepříjemnila poslední chvilky v Praze, které se tak nesly v duchu sprintu na autobusové nádraží Florenc. Naštěstí jsme vše zvládli a příjemné zážitky i společně strávené chvíle jsme si nenechali tímto karambolem pokazit. Praho, příští rok na viděnou :-).

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvemSnižování školní neúspěšnosti“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004767.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
http://lomnicezs.cz/clanek/21966/projekt-snizovani-skolni-neuspesnosti.html

 

Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji
bližší informace

Zůstaňte s námi po škole! aneb ...
http://lomnicezs.cz/clanek/21981/zustante-s-nami-po-skole.html

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol 


DĚTI NA STARTUOd 19.9.2016 pokračují v rámci školní družiny kurzy projektu DĚTI NA STARTU. Bližší informace školní družina Jitka Denglerová a Mgr. Helena Matuchová tel.:724347822 a na ceskosehybe.cz/deti-na-startu/
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/deti-pohyb-bavi-rika-mistryne-sveta-20161102.html


Pilotní škola vzdělávacího portálu FREDNaše škola je od 9. 11. 2015 pilotní školou vzdělávacího portálu FRED. Další informace zde