Seznam zaměstnanců školy

Jméno / funkce E-mail / konzultační hodiny Telefon
vedení školy
Mgr. Eva Kubíčková
ředitelka ZŠ, výchovná poradkyně
kubickova.eva@lomnicezs.cz
Po 10.00 - 12.00
736 514 043
Mgr. Dana Malenická
zástupkyně ředitelky ZŠ, koordinátorka ŠVP
malenicka.dana@lomnicezs.cz
Čt 13.00 - 14.00
773 622 880
třídní učitel/ka
Mgr. Eva Korbelová
třídní učitelka 1. ročníku
korbelova.eva@lomnicezs.cz
Stř 12.30 - 13,30
774 415 708
Mgr. Bc. Olga Dibalová
třídní učitelka 2. ročníku
dibalova.olga@lomnicezs.cz
Pá 13.00 - 13.30
774 415 708
Mgr. Bc. Lenka Lídlová
třídní učitelka 3. ročníku
lidlova.lenka@lomnicezs.cz
Út 13.00 - 13.30
777 925 064
Mgr. Miroslava Exnerová
třídní učitelka 4. ročníku
exnerova.miroslava@lomnicezs.cz
Út 13.00 - 13.30
Bc. Lucie Turková
třídní učitelka 5. ročníku
turkova.lucie@lomnicezs.cz
Čt 12.35 - 13.05
777 925 064
Nikola Trojanová
třídní učitelka 6. ročníku
trojanova.nikola@lomnicezs.cz
Út 11.50 - 13.00
777 925 064
Eva Ličková
třídní učitelka 7. ročníku
lickova.eva@lomnicezs.cz
Po 13.45 - 14.15
Mgr. Miroslava Horová
třídní učitelka 8. ročníku
horova.miroslava@lomnicezs.cz
Pá 13.00 - 13.30
773 087 860
Mgr. Michaela Pomichalová
třídní učitelka 9. ročníku, školní metodik prevence
pomichalova.michaela@lomnicezs.cz
Po 14.00 - 14.30
773 087 860
Mgr. Helena Matuchová
t.č. mateřská dovolená
matuchova.helena@lomnicezs.cz
učitel/ka bez třídnictví
Mgr. Jitka Pugnerová
učitelka 2. stupně, koordinátor EVVO
pugnerova.jitka@lomnicezs.cz
Čt 13.00 - 13.30
773 087 860
Mgr. Irena Gajdošová
učitelka 2. stupně
gajdosova.irena@lomnicezs.cz
St 9.00 - 9.30
773 087 860
Mgr. Ladislav Litvák
učitel 2. stupně
litvak.ladislav@lomnicezs.cz
---
773 087 860
Pavel Šamšula
učitel 1. a 2. stupně
samsula.pavel@lomnicezs.cz
Čt 15.00 - 18.00 (v budově ŠD)
774 415 708
asistent/ka pedagoga
Petra Hájková
asistentka pedagoga - 1. ročník
hajkova.petra@lomnicezs.cz
---
Leona Macháčková
asistentka pedagoga - 5. ročník
machackova.leona@lomnicezs.cz
---
777 925 064
Julia Števíková
asistentka pedagoga - 6. ročník
stevikova.julia@lomnicezs.cz
---
Kateřina Hokešová
asistentka pedagoga - 7. ročník
hokesova.katerina@lomnicezs.cz
---
Marie Holovijčuková
asistentka pedagoga - 8. ročník
holovijcukova.marie@lomnicezs.cz
---
Pavlína Cholopovová
asistentka pedagoga - 9. ročník
cholopovova.pavlina@lomnicezs.cz
---
vychovatel/ka školní družiny
Jitka Denglerová
vychovatelka ŠD
denglerova.jitka@lomnicezs.cz
Po 7.50 - 8.20
736 514 042
Lucie Veselá
vychovatelka ŠD
vesela.lucie@lomnicezs.cz
Po 11.00 - 11.30
provozní zaměstnanec
Marie Baumannová
vedoucí školní jídelny
baumannova.marie@lomnicezs.cz
731 013 652
Věra Veselá
školnice, uklízečka

Alexandra Juríková
uklízečka

Ivo Veselý
údržbář

Lenka Barfusová
kuchařka, uklízečka ŠD

Petra Burianová
kuchařka

Jaroslava Omaniková
kuchařka