Seznam zaměstnanců školy

Jméno / funkce E-mail / konzultační hodiny Telefon
Vedení školy
Mgr. Eva Kubíčková
Ředitelka ZŠ, výchovná poradkyně
kubickova.eva@lomnicezs.cz
PÁTEK
736 514 043
Mgr. Dana Malenická
Zástupkyně ředitelky ZŠ, koordinátorka ŠVP
malenicka.dana@lomnicezs.cz
STŘ 14 - 14.30 h
773 622 880
Třídní učitelé
Mgr. Bc. Lenka Lídlová
třídní učitelka 1. ročníku
lidlova.lenka@lomnicezs.cz
ÚT 12.30 - 13.00 h
777 925 064
Mgr. Eva Korbelová
třídní učitelka 2. ročníku, školní metodik prevence
korbelova.eva@lomnicezs.cz
ST 14.30 - 14.30 h
774 415 708
Bc. Olga Dibalová
třídní učitelka 3. ročníku
dibalova.olga@lomnicezs.cz
ST 14 - 14.30 h
774 415 708
Mgr. Libuše Šťovíková
třídní učitelka 4. ročníku, ICT koordinátor - metodik
stovikova.libuse@lomnicezs.cz
PO 10.55 - 11.40 h
777 925 064
Bc. Lucie Turková
třídní učitelka 5. ročníku
turkova.lucie@lomnicezs.cz
ÚT 9.15 - 9.45 h
777 925 064
Mgr. Miroslava Horová
třídní učitelka 6. ročníku
horova.miroslava@lomnicezs.cz
PO 13.30 - 14.00 h
773 087 860
Mgr. Michaela Pomichalová
třídní učitelka 7. ročníku, školní metodik prevence
pomichalova.michaela@lomnicezs.cz
ÚT 14 - 14.30 h
773 087 860
Mgr. Jitka Pugnerová
třídní učitelka 8. ročníku
pugnerova.jitka@lomnicezs.cz
ÚT 12 - 12.30 h
773 087 860
Mgr. Helena Matuchová
třídní učitelka 9. ročníku, kariérový poradce
matuchova.helena@lomnicezs.cz
PO 13.15 - 13.45 h
773 087 860
Učitelé bez třídnictví
Ing. Jiří Andrš
učitel 2. stupně
andrs.jiri@lomnicezs.cz
773 087 860
Mgr. Irena Gajdošová
učitelka 2. stupně
gajdosova.irena@lomnicezs.cz
773 087 860
Mgr. Ladislav Litvák
učitel 2. stupně
litvak.ladislav@lomnicezs.cz
773 087 860
Mgr. Simona Musilová
učitelka AJ
musilova.simona@lomnicezs.cz
Pavel Šamšula
učitel 1. a 2. stupeň, vychovatel ŠD
samsula.pavel@lomnicezs.cz
ST 7.00 - 7.30 h
774 415 708
Asistenti pedagoga
Petra Hájková
asistentka pedagoga - 3. ročník
hajkova.petra@lomnicezs.cz
774 415 708
Nikola Trojanová
asistentka pedagoga - 4. ročník
trojanova.nikola@lomnicezs.cz
777 925 064
Leona Macháčková
asistentka pedagoga - 5. ročník
machackova.leona@lomnicezs.cz
777 925 064
Marie Holovijčuková
asistentka pedagoga - 6. ročník
holovijcukova.marie@lomnicezs.cz
773 087 860
Pavlína Cholopovová
asistentka pedagoga - 7. ročník
cholopovova.pavlina@lomnicezs.cz
773 087 860
Kateřina Jirátková
asistentka pedagoga - 8. ročník
jiratkova.katerina@lomnicezs.cz
773 087 860
Vychovatelky školní družiny
Jitka Denglerová
vychovatelka ŠD, učitelka 1. stupně
denglerova.jitka@lomnicezs.cz
PO 7.45 - 8.15 h
736 514 042
Provozní zaměstnanci
Marie Baumanová
vedoucí školní jídelny
baumannova.marie@lomnicezs.cz
731 013 652
Lenka Barfusová

Petra Burianová

Milan Dibala

Alena Janovská

Alexandra Juriková

Jaroslava Omaniková