Poděkování

Milí Permoníci, děkujeme Vám za příjemně prožitý společný rok plný týmové spolupráce, úsměvů a nevšedních zážitků. Poděkování náleží také Vám, vážení rodiče našich zástupců školního parlamentu, za vstřícnost, spolupráci, trpělivost a ochotu k rannímu vstávání při zajišťování dopravy Permoníků na naše pravidelné schůzky. Vážíme si společně strávených chvil a těšíme se na pokračování v naší činnosti v příštím školním roce, Mgr. M. Pomichalová a Mgr. E. Korbelová

Poděkování za sponzorský dar

Školní parlament Permoníci děkuje manželům Juríkovým za poskytnutí sponzorského daru ve výši 1000,- Kč. Získané finanční prostředky s radostí vynaložíme na plánované aktivity a setkání se školním parlamentem ZŠ Dolní Žandov.

Literární soutěž

Permoníci se rozhodli zpestřit školní výuku svých spolužáků a na měsíc květen pro ně připravili literární soutěž nesoucí se v duchu tématu Máj, lásky čas. Žáci ze všech ročníku tak získali možnost popustit uzdu své fantazii a kreativitě, libovolným literárním útvarem a v jakémkoli duchu ztvárnit téma lásky ve všech podobách. Celkem se Permoníkům dostalo do rukou 25 literárních a výtvarných prací žáků z 1., 4., 5., 6. a 7. ročníku, které tentokrát vyhodnocovali pouze v jedné kategorii. A jak to celé dopadlo? 1. místo s přehledem získala Sofinka Renčková. Na 2. místě jsme ocenili práci Jakuba Kopičky, 3. místo pak získala Zuzana Furchová. Děkujeme všem za zapojení do soutěže a těšíme se na příspěvky do různých námi připravených soutěží v příštím školním roce.

Požární poplach v naší třídě

V pátek 15. června na naší škole vypukl požární poplach. Naše třída se dostala do velmi nepříjemné situace, jelikož byla umělým kouřem odříznuta od jediné přístupové cesty do bezpečí. Přestože nás velitel zásahu předem se vším seznámil, krok po kroku objasnil, co bude následovat, a ujistil nás, že nám nehrozí žádné nebezpečí, simulace byla natolik reálná, až se leckterým z nás roztřásla kolena. Doba, po níž jsme čekali na příjezd hasičských jednotek, se zdála nekonečná… Přesto jsme se po přibližně pěti minutách dočkali pana hasiče, který nás přesně instruoval k dalším krokům, a evakuace tak mohla začít. Šest odvážlivců se vydalo pod velením několika hasičů s vyváděcími maskami na obličeji po dosud zakouřeném schodišti. Další spolužáci vyčkávali na přistavení plošiny, která je po třech svážela do bezpečí před budovu školy. Hasiči nelenili a poskytli některým z nás, které sužovaly dýchací potíže, první pomoc, pro zajištění maximálního bezpečí se obrátili rovněž na zdravotnickou záchrannou službu. Z celé akce jsme si odnesli četná ponaučení pro zvládnutí krizových situací a osvojili si, jak správně postupovat pro případ požáru a komunikovat s hasičským záchranným sborem, a tak nelze než podotknout, že všechno zlé je pro něco dobré…

Škola v přírodě - 9. ročník

Doksy - Máchovo jezero Letos jsme vyrazili na školu v přírodě až k Máchovu jezeru. Počasí nám přálo, a tak bylo celý pobyt slunečno a teplo. Díky tomu jsme si především užívali pláž a koupaní, ale také plážové sporty, hry a výlety (třeba na Bezděz a k Braniborské jeskyni).

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
na pozice: UKLÍZEČKA, ŠKOLNÍK
Nástup: od 1. 8. 2018
Své životopisy zasílejte na adresu: Základní škola Lomnice, Školní 234, 356 01 Lomnice,

nebo na e-mail: baumannova.marie@lomnicezs.czMŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvemSnižování školní neúspěšnosti“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004767.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
http://lomnicezs.cz/clanek/21966/projekt-snizovani-skolni-neuspesnosti.html

 

Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji
bližší informace

Zůstaňte s námi po škole! aneb ...
http://lomnicezs.cz/clanek/21981/zustante-s-nami-po-skole.html

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol 


DĚTI NA STARTUOd 19.9.2016 pokračují v rámci školní družiny kurzy projektu DĚTI NA STARTU. Bližší informace školní družina Jitka Denglerová a Mgr. Helena Matuchová tel.:724347822 a na ceskosehybe.cz/deti-na-startu/
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/deti-pohyb-bavi-rika-mistryne-sveta-20161102.html


Pilotní škola vzdělávacího portálu FREDNaše škola je od 9. 11. 2015 pilotní školou vzdělávacího portálu FRED. Další informace zde