Cyklo ze IV. třídy

I když nám dnes nesvítílo sluníčko, tak jsme si parádně zajezdili v DDM Sokolov na dopravním hřišti.

Návštěva Legiovlaku

V úterý 3. dubna jsme se vydali prozkoumat v nedalekém Sokolově přistavený Legiovlak. Prakticky jsme se tak po jednom století od boje legionářů za ideu samostatného státu procházeli jednotlivými vagóny vlaku, který byl přímým svědkem událostí válečných i těch bezprostředně nadcházejících. Průvodce vlakem nám nejprve prostřednictvím krátkého dokumentárního filmu představil legionáře a jejich působení v 1. světové válce, utvořili jsme si tak základní přehled o válečných bojích i hrdinských činech našich legionářů. Následně jsme se strastiplnou kamenitou cestou vydali nahlédnout do vagónů, které legionáři obývali, v nichž docházelo k rozhodování o dalších postupech bojů, k překládce či třídění pošty, výrobě kovářských i dekorativních předmětů, léčení či operování vojáků. Nahlédli jsme také do vagónu, v němž si vojáci mohli nakoupit nezbytné potřeby či potraviny. Pronikání do tajů jednotlivých vagónů bylo doplněno tematickým výkladem, vysvětlením potřebných souvislostí a odhalením nám neznámého. Martin s Adamem neváhali poukázat na své znalosti týkající se 1. světové války, a těšili se tak oprávněnému obdivu nejen spolužáků, ale i „bratra“ průvodce. Doufejme, že si nabyté znalosti alespoň částečně v našich hlavičkách uchováme :-).

Inzerát - pracovní místo

HLEDÁME PRACOVNÍKY na pozice: UKLÍZEČKA, ŠKOLNÍK Nástup: od 1. 8. 2018 Své životopisy zasílejte na adresu: Základní škola Lomnice, Školní 234, 356 01 Lomnice, nebo na e-mail: baumannova.marie@lomnicezs.cz

Zápis do 1. třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOMNICE Školní 234 pořádá dne 5. dubna 2018 od 14.00 do 16.00 hodin přijímací řízení pro žáky do 1. třídy Pro žáky budoucí 1. třídy je organizován kroužek „Předškolák“ (bližší informace na výše uvedených kontaktech a při přijímacím řízení). Na škole dále působí tři speciální pedagogové, koordinátor ŠVP, metodik-koordinátor ICT a koordinátor environmentální výchovy. Funkce koordinátorů jsou obsazeny plně kvalifikovanými pedagogy. Pravidelně využíváme odbornou pracovnu vybavenou moderní počítačovou technikou, učebny s interaktivními tabulemi. Nabízíme žákům výuku anglického jazyka už od 1. třídy, německý i ruský jazyk jako další cizí jazyk. Škola využívá dětské hřiště, multifunkční hřiště a dvě fotbalová hřiště. Součástí školního komplexu je školní jídelna a školní družina. Prioritou naší školy je vytváření zdravého klimatu, které rozvíjíme mimo jiné i v předmětu Osobnostní a sociální výchova. Díky finanční podpoře zastupitelstva obce Lomnice se mohou naši žáci účastnit nejen adaptačních a ozdravných pobytů, ale také exkurzí a akcí spojených s výukou.

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
na pozice: UKLÍZEČKA, ŠKOLNÍK
Nástup: od 1. 8. 2018
Své životopisy zasílejte na adresu: Základní škola Lomnice, Školní 234, 356 01 Lomnice,

nebo na e-mail: baumannova.marie@lomnicezs.czMŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvemSnižování školní neúspěšnosti“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004767.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
http://lomnicezs.cz/clanek/21966/projekt-snizovani-skolni-neuspesnosti.html

 

Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji
bližší informace

Zůstaňte s námi po škole! aneb ...
http://lomnicezs.cz/clanek/21981/zustante-s-nami-po-skole.html

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol 


DĚTI NA STARTUOd 19.9.2016 pokračují v rámci školní družiny kurzy projektu DĚTI NA STARTU. Bližší informace školní družina Jitka Denglerová a Mgr. Helena Matuchová tel.:724347822 a na ceskosehybe.cz/deti-na-startu/
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/deti-pohyb-bavi-rika-mistryne-sveta-20161102.html


Pilotní škola vzdělávacího portálu FREDNaše škola je od 9. 11. 2015 pilotní školou vzdělávacího portálu FRED. Další informace zde