Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Eva Kubíčková

ředitelka ZŠ, výchovná poradkyně

Mgr. Dana Malenická

zástupkyně ředitelky ZŠ, koordinátorka ŠVP

Třídní učitelé

Mgr. Miroslava Exnerová

třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Eva Korbelová

třídní učitelka 2. ročníku, školní metodik prevence

Mgr. Bc. Olga Dibalová

třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Bc. Lenka Lídlová

třídní učitelka 4. ročníku

Bc. Lucie Turková

třídní učitelka 5. ročníku

Mgr. Helena Matuchová

třídní učitelka 6. ročníku

Mgr. Miroslava Kozlová

třídní učitelka 7. ročníku

Eva Ličková

třídní učitelka 8. ročníku, školní metodik prevence

Mgr. Jitka Pugnerová

třídní učitelka 9. ročníku

Učitelé bez třídnictví

Bc. Václav Truhlář

učitel 2. stupně

Mgr. Pavel Šamšula

učitel AJ a INF

Mgr. Ladislav Litvák

učitel 2. stupně

Mgr. Michaela Pomichalová

Mgr. Eva Neškrabalová

učitelka NJ

Mgr. Jaroslava Kudrlová

učitelka ČJ

Asistentky pedagogů

Renata Schimmerová

asistentka pedagoga - 1. ročník

Bc. Petra Hájková

asistentka pedagoga - 2. ročník

Marie Holovijčuková

asistentka pedagoga - 3. ročník

Leona Macháčková

asistentka pedagoga - 5. ročník

Bc. Lenka Lídlová ml.

asistentka pedagoga - 4. ročník

 

 

Zuzana Rajtšlégrová

asistentka pedagoga 6. ročník

Julia Koldová

asistentka pedagoga - 7. ročník

Pavlína Cholopovová

asistentka pedagoga - 9. ročník

Vychovatelky školní družiny

Jitka Denglerová

vychovatelka ŠD

konzultační hodiny

po domluvě

Lucie Veselá

vychovatelka ŠD

konzultační hodiny

po domluvě

Provozní zaměstnanci

Marie Baumannová

vedoucí školní jídelny

Jaroslava Omaniková

kuchařka

 

 

Petra Burianová

kuchařka

 

 

Lenka Barfusová

kuchařka, uklízečka ŠJ

 

 

Zdeněk Novák

školník

 

 

Alexandra Juríková

uklízečka

 

 

Monika Cibulková

uklízečka

 

 

Jana Škopková

uklízečka