Výchovný a kariérový poradce

přijímací řízení na SŠ 2022 - 2023

24.01.2022
58

Informace k jednotné přijímací zkoušce

17.09.2021
239
V příloze najdete informace k jednotné přijímací zkoušce 2022

Náplň práce výchovného poradce

07.09.2021
72
zajišťuje odbornou pomoc v těchto oblastech:  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace žáků, péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, péče o žáky školně neúspěšné, kontakty na instituce: pedagogicko–psychologické poradny, střediska výchovné péče apod. kontakt: telefon: 736 514 043 e-mail: kubickova.eva@lomnicezs.cz