Výchovný a kariérový poradce

Náplň práce výchovného poradce

07.09.2021
96
zajišťuje odbornou pomoc v těchto oblastech:  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace žáků, péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, péče o žáky školně neúspěšné, kontakty na instituce: pedagogicko–psychologické poradny, střediska výchovné péče apod. kontakt: telefon: 736 514 043 e-mail: kubickova.eva@lomnicezs.cz