zajišťuje odbornou pomoc v těchto oblastech: 

  • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • integrace žáků,
  • péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
  • péče o žáky školně neúspěšné,
  • kontakty na instituce: pedagogicko–psychologické poradny, střediska výchovné péče apod.

kontakt: