Upravený ŠvP ZŠ Lomnice byl odsouhlasen školskou radou dne 31. 8. 2022. V platnosti je od 1. 9. 2022.