Oprava tiskové chyby:

strana 8: celkový prospěch/ neprospěl = 1