1. třída - Kritéria hodnocení

Podle čeho se hodnotí

03.09.2023
49
        Kritéria hodnocení žáka v jednotlivých předmětech v 1. ročníku   1   Ovládá učivo, samostatně uplatňuje znalosti a dovednosti. Je samostatný, tvořivý, pohotový, dobře chápe souvislosti. Vyjadřuje se výstižně, souvisle a adekvátně věku, přesně, správně. Je pilný, snaží se.   2 V podstatě ovládá.            Vyžaduje drobnou pomoc při uplatňování znalostí a dovedností. Celkem samostatný, tvořivý, pohotový. Vyjadřuje se